Category

ลงทุน

Marketplace Lending ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์นักลงทุน

คุณอาจจะเคยได้ยินว่า การลงทุนในหุ้น เหมือนกับการได้เป็นเจ้าของกิจการโดยไม่ต้องนับหนึ่ง แต่การลงทุนในตลาดหุ้น มีความผันผวนของตลาดค่อนข้างสูง หากคุณต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยสามารถลงทุนได้โดยที่บริษัทนั้นยังไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แถมยังได้ผลตอบแทนเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน เราขอแนะนำให้คุณรู้จักการลงทุนแบบใหม่ในไทย ที่เรียกว่า “Marketplace Lending” (หรือที่เราคุ้นเคยกันดีว่า P2P lending/ Peer-to-peer lending)… Read more

เพียร์ พาวเวอร์พิจารณาอนุมัติผู้ขอสินเชื่ออย่างไร

สำหรับผู้ที่ชั่งใจอยู่ว่าจะเริ่มลงทุนใน Marketplace Lending ดีหรือไม่ บทความนี้จะทำให้คุณเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นว่า PeerPower ใช้ตัวชี้วัดอะไรในการอนุมัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักลงทุน เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจอย่างเต็มที่ในการเลือกลงทุนกับ PeerPower วิธีในการคัดกรองและประมวลเครดิตของ PeerPower แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 1.) ความสามารถในการชำระเงินและ 2.) ความสมัครใจในการชำระเงินคืน ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ดังนี้… Read more

Marketplace Lending ประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับนักลงทุน

ในฐานะนักลงทุน เรามักจะพูดถึงการกระจายความเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น เราคิดกระจายความเสี่ยงโดยลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หุ้นบริษัทชั้นดี และ หุ้นบริษัทขนาดเล็ก ในความเป็นจริงแล้ว นั่นไม่ใช่การกระจายความเสี่ยง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้งสามนั้นถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุน หรือหุ้นทั้งหมด นั่นหมายความว่า คุณได้กระจายการลงทุนภายในประเภทสินทรัพย์เดียวเท่านั้น… Read more