ลงทุน sharpe ratio

ลงทุนอย่างไรดี?: เปรียบเทียบการลงทุนด้วย Sharpe Ratio

เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง จึงต้องมองให้ลึกถึง Risk Adjusted Return

เชื่อว่านักลงทุนทุกท่านทราบดีค่ะว่า “ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง” แม้ว่าสิ่งที่นักลงทุนหลายท่านต้องการจากการลงทุนคือ “ผลตอบแทน” หรือ “กำไร” และแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากเผชิญกับ “ความเสี่ยง” ในการลงทุน

แต่การเลือกพิจารณาลงทุนโดยพิจารณาที่ผลตอบแทนหรือผลกำไรจากการลงทุนอย่างเดียวคงไม่พอ นักลงทุนจำเป็นจะต้องพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุนควบคู่กันไปด้วย เพราะในความเป็นจริงแล้วแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่นักลงทุนจะไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจาก “ผลตอบแทน” จากการลงทุนมักเป็นไปในทิศทางเดียวกับ “ความเสี่ยง” ค่ะ

โดยนักลงทุนสามารถนำความเสี่ยงมาร่วมพิจารณากับผลการดำเนินงานได้ด้วย “Risk Adjusted Return” หรืออัตราผลตอบแทนที่เปรียบเทียบกับความเสี่ยง โดยนักลงทุนจะสามารถประเมินการลงทุนด้วย ความเสี่ยง, ผลตอบแทน และนำค่าทั้งสองมาหา Sharpe Ratio ต่อไป ทีนี้นักลงทุนก็จะสามารถประเมินการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงคงที่หรือน้อยลง เพื่อผลตอบแทนที่อาจสูงขึ้นหรือคงที่ได้ค่ะ

1. ความเสี่ยง: ในทางการเงิน ความเสี่ยงในที่นี้ คือ “SD” หรือ Standard Deviation ที่หลายท่านรู้จักดีในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่านี้จะช่วยบอกเราว่าผลตอบแทนจริงมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนออกจากผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวกี่% ซึ่งผลนี้เป็นไปได้ทั้งด้านบวกและลบ

    แล้วค่า SD แบบไหนจึงจะดีกว่ากัน?

  • ค่า SD ที่สูงมักไม่ดี เพราะถ้าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง นั่นหมายความว่าการลงทุนในพอร์ตลงทุนนั้นๆมีแนวโน้มกระจายออกจากผลตอบแทนที่คาดหวังไว้สูง
  • ค่า SD ที่ต่ำจึงดีกว่า เพราะแสดงให้เห็นว่าพอร์ตการลงทุนนั้นๆผันผวนต่ำ จึงมีความเสี่ยงต่ำกว่าค่ะ
  • โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตที่ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาดจะผันผวนสูงขึ้นหรือไม่อย่างไร การลงทุนในพอร์ตที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่าจึงดีกว่าค่ะ

2. ผลตอบแทน: ผลตอบแทนนี้ควรพิจารณาดูทั้งในระยะยาวและระยะสั้นค่ะ แม้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าผลตอบแทนในอนาคตผลตอบแทนจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ แต่ผลตอบแทนก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถพิจารณาแนวโน้มผลตอบแทนในอนาคตได้ค่ะ

Sharpe Ratio อีกหนึ่งเครื่องมือช่วยการลงทุน

ลงทุนแบบไหนดี Sharpe Ratio

กราฟตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างหุ้นและพันธบัตรรัฐบาล

Sharpe Ratio คือ ผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเสี่ยงที่เท่ากัน นับเป็นหนึ่งในมาตรวัดของ Risk Adjusted Return ที่ได้รับความนิยมสูง สำหรับวิธีในการวัด Sharpe Ratio นั้นทำได้ง่ายมากค่ะ โดยการนำผลตอบแทน (ที่ปราศจากความเสี่ยง) หารด้วยความเสี่ยง (SD) ที่ได้กล่าวไปข้างต้น

สำหรับผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ในความเป็นจริงนั้นเป็นไปได้ยากมากค่ะ เพราะทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น ในทางปฏิบัติจึงนำร้อยละความเสี่ยงของการลงทุนในพันธบัตรซึ่งมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากมีความมั่นคงในระยะยาวมาเป็นตัวแทนในการหักลบออกจากผลตอบแทนค่ะ

เมื่อหารออกมาแล้ว ค่า Sharpe Ratio ที่ดีคือ ค่าที่มีค่ามากกว่า 1 ขึ้นไป หรืออาจกล่าวได้ว่า ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะ

  • Sharpe Ratio สูงหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงสูง หมายความว่า การลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนสูงในขณะที่ความเสี่ยงคงที่หรือน้อยลง

นักลงทุนที่นำ Sharpe Ratio มาใช้ในการลงทุนจึงสามารถประเมินได้ว่าพอร์ตการลงทุนของท่านมีความเสี่ยงต่อความผันผวนหรือไม่อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพอร์ตการลงทุนมีค่าความเสี่ยงต่อความผันผวนมาก (น้อยกว่า 1 ไปจนถึงติดลบ) นักลงทุนอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงในผลตอบแทนได้โดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูงค่ะ

Alternative Investment: Marketplace Lending

ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อข้างต้นแล้วว่า นักลงทุนควรเลือกพิจารณาการลงทุนโดยเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Sharpe Ratio โดยค่าที่มากกว่า 1 หรือยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งดีค่ะ

ลงทุนอย่างไรดี Sharpe Ratio

ชาร์ตเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนนี้ ทำการเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นไทย (SET) และการลงทุนใน PeerPower ซึงเป็น marketplace lending พบว่า

    1. ผลตอบแทน:ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ 2-4%
    2. อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบด้วยความเสี่ยงหรือ Sharpe Ratio: PeerPower มีความเสี่ยงต่อความผันผวนน้อยกว่า ด้วย Sharpe Ratio 1.3 ในขณะที่ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงต่อความผันผวนสูงกว่าด้วย Sharpe Ratio ที่มีค่าน้อยกว่า -1.1

เมื่อสรุปในภาพรวมของการลงทุน PeerPower มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าสนใจกว่า เนื่องจาก ผลตอบแทนโดยรวมไม่แตกต่างกับตลาดหุ้นมากนักและยังมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาดน้อยอีกด้วย
ดังนั้น ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนเช่นสถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มความเสี่ยงของผลตอบแทนจากตลาดสินเชื่อออนไลน์ก็จะไม่สูงเท่าการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะ

การลงทุน Sharpe Ratio

Leave a Reply