บทสัมภาษณ์นักลงทุน PeerPower: “เพียร์ พาวเวอร์ – ทางเลือกการลงทุนที่ตอบโจทย์นักลงทุนในยุคนี้”

เพียร์ พาวเวอร์ได้รับเกียรติจาก คุณจิตรวัฒน์ มหัตชวโรจน์ นักลงทุนของเราที่สละเวลามาแบ่งปันประสบการณ์ในการลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์ ค่ะ

คุณจิตรวัฒน์ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวมานานกว่า 15 ปี คุณจิตรวัฒน์ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลเรื่องการเงินของครอบครัว จึงคอยเสาะหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากประจำ

จิตรวัฒน์: “ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่าน เศรษฐกิจชะลอตัว การฝากประจำให้ดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามคาด ผมต้องการมองหาการลงทุนอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธรรมดา ได้มีโอกาสไปเดินงานต่างๆ เช่น งานมหกรรมการเงิน งานแฟรนไชส์เพื่อมองหาโอกาสการลงทุน แล้วก็ได้มาเจอเพียร์ พาวเวอร์”

เพียร์ พาวเวอร์: ทำไมถึงตัดสินใจลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์

จิตรวัฒน์: ผมเคยได้ยินคอนเซปต์ของ marketplace lending มาก่อน ซึ่งในเมืองไทยมี 2-3 เจ้าในตลาด จากที่ศึกษามา เพียร์ พาวเวอร์แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ให้บริการแบบเดียวกัน ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงที่ไม่ได้ใช้แค่อัลกอริทึม (algorithm) เท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพียร์ พาวเวอร์ไม่ได้ประเมินจากข้อมูลที่เป็นตัวเลขอย่างเดียว แต่ยังดูรวมไปถึง “พฤติกรรม” และ “ทัศนดติ” ของผู้กู้จากการพูดคุยและตรวจสถานประกอบการ ทำให้ผมสามารถมั่นใจได้มากกว่า

เพียร์ พาวเวอร์: ประทับใจอะไรเกี่ยวกับการลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์

จิตรวัฒน์: “หลักๆ เลยคือเรื่องผลตอบแทนที่ได้มากกว่าเงินฝากประจำ นอกจากนี้ ผมมองว่าการลงทุนกับ PeerPower เป็นการ “กระจายความเสี่ยง” นโยบายของบริษัทคือสนับสนุนให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงไปยังหลายสินเชื่อ หลายอุตสาหกรรม มีการจำกัดจำนวนในการลงทุนต่อสินเชื่อ หากเกิดการผิดนัดชำระ ผลกระทบต่อสภาพคล่องยังอยู่ในระดับที่รับได้

นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์ คือการที่เพียร์ พาวเวอร์เองได้ร่วมลงทุนในสินเชื่อด้วย (“Skin in the Game”) นั่นหมายความว่าบริษัทมีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนเรา การทำ due diligence ผู้ขอสินเชื่อจึงทำอย่างเข้มงวด เพราะหากหละหลวม เพียร์ พาวเวอร์เองก็จะเสียประโยชน์ตรงนี้

marketplace lending

เพียร์ พาวเวอร์: ด้วยประสบการณ์ในการลงทุนที่ยาวนาน คุณจิตรวัฒน์มองว่าเพียร์ พาวเวอร์แตกต่างจากการลงทุนอื่นๆ อย่างไร

จิตรวัฒน์: เปรียบเทียบกับการทำแฟรนไชส์ที่ต้องลงทุนในด้าน operations เยอะ และตัวผมเองอาจจะไม่มีความรู้ ประสบการณ์ในด้านนั้นมากพอ หากเรานำเงินไปลงทุนนในเจ้าของกิจการที่มีประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรงน่าจะเหมาะกับวิธีการลงทุนของผมมากกว่า แต่ทั้งนี้ก็ต้องมั่นใจด้วยว่าเราสามารถแบกรับความเสี่ยงในกรณี default ได้

ด้วยความที่สินเชื่อของเพียร์ พาวเวอร์เป็นแบบ amortized loan นักลงทุนได้รับเงินก้อน (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) คืนทุกเดือน ดีกว่าตัวเลือกอื่นๆ เช่น หุ้นกู้ หรือพันธบัตร ที่ใช้เวลา 3-5 ปี ในการได้เงินต้นคืน หากผลตอบแทนดี เราก็สามารถตัดสินใจลงเพิ่มได้ ไม่ต้องรอจนสิ้นอายุสัญญาถึงตัดสินใจลงเพิ่ม ในทางกลับกัน ถ้าการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนไม่น่าพอใจ เราก็สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ทัน ต่างจากการลงทุนระยะยาว เช่น หุ้นกู้ หรือพันธบัตร ที่ความเสี่ยงต้องรอถึงวันสุดท้าย

เพียร์ พาวเวอร์: ด้วยประสบการณ์ในการลงทุนที่ยาวนาน คุณจิตรวัฒน์มองว่าเพียร์ พาวเวอร์แตกต่างจากการลงทุนอื่นๆ อย่างไร

จิตรวัฒน์: เปรียบเทียบกับการทำแฟรนไชส์ที่ต้องลงทุนในด้าน operations เยอะ และตัวผมเองอาจจะไม่มีความรู้ ประสบการณ์ในด้านนั้นมากพอ หากเรานำเงินไปลงทุนนในเจ้าของกิจการที่มีประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรงน่าจะเหมาะกับวิธีการลงทุนของผมมากกว่า แต่ทั้งนี้ก็ต้องมั่นใจด้วยว่าเราสามารถแบกรับความเสี่ยงในกรณี default ได้

ด้วยความที่สินเชื่อของเพียร์ พาวเวอร์เป็นแบบ amortized loan นักลงทุนได้รับเงินก้อน (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) คืนทุกเดือน ดีกว่าตัวเลือกอื่นๆ เช่น หุ้นกู้ หรือพันธบัตร ที่ใช้เวลา 3-5 ปี ในการได้เงินต้นคืน หากผลตอบแทนดี เราก็สามารถตัดสินใจลงเพิ่มได้ ไม่ต้องรอจนสิ้นอายุสัญญาถึงตัดสินใจลงเพิ่ม ในทางกลับกัน ถ้าการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนไม่น่าพอใจ เราก็สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ทัน ต่างจากการลงทุนระยะยาว เช่น หุ้นกู้ หรือพันธบัตร ที่ความเสี่ยงต้องรอถึงวันสุดท้าย

เพียร์ พาวเวอร์: ฝากถึงนักลงทุนท่านอื่นที่สนใจลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์

จิตรวัฒน์: ผมมองว่าการลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์ ไม่ต่างจากการลงทุนในธุรกิจ นักลงทุนสามารถใช้เงินก้อนเดียวกันนี้ไปกระจายการลงทุนในหลายๆ สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยง หากมีเงินเย็นที่ไม่มีผลต่อสภาพคล่องและกำลังมองหาทางเลือกลงทุนใหม่ๆ เพียร์ พาวเวอร์น่าจะช่วยตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีและความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้

ขณะนี้เพียร์ พาวเวอร์เปิดรับนักลงทุน Accredited ที่มีคุณสมบัติตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ท่านใดที่สนใจสามารถคลิกที่นี่ เพื่อเปิดบัญชีนักลงทุน หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-026-3514 ต่อ 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-18:30 น.

Leave a Reply