ข้อมูลนักลงทุนชาวยุโรปแสดงถึงอนาคตที่ดีของ P2P lending

นักลงทุนชาวยุโรปหันมาลงทุนในแพลตฟอร์ม peer-to-peer lending มากขึ้น เนื่องจากการลงทุนประเภทนี้ก่อให้เกิดรายได้เสริม และยังมีการคาดการณ์ว่าการลงทุนใน P2P lending จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้

จากข้อมูลของ Robo.cash ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ของประเทศลัตเวีย ระบุว่าคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มสำคัญที่จะผลักดันการลงทุนประเภทนี้

ข้อมูลจากผู้ให้บริการ P2P lending ในยุโรปแสดงให้เห็นถึงอนาคตการเติบโตที่ดีของตลาดสินเชื่อออนไลน์

คนรุ่นใหม่หันมาลงทุน P2P lending มากขึ้น

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลงและนโยบายอนุมัติสินเชื่อของธนาคารที่เข้มงวดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว การกู้แบบ P2P lending จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนและผู้ขอสินเชื่อมากขึ้น จำนวนสินเชื่อที่ได้รับการปล่อยนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2025

Value of global peer to peer lending from 2012 to 2025 (in billion U.S. dollars)

Value of global peer to peer lending from 2012 to 2025 (in billion U.S. dollars)

ที่มาของตัวเลขที่สูงขึ้นนี้ เกิดจากนักลงทุนที่เคยลงทุนใน P2P lending มาแล้วและนักลงทุนที่เข้ามาใหม่ก็ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

european p2p lending

จากข้อมูลของ Robo.cash ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ P2P platform ตั้งแต่เดือนก.พ.ในปีที่ผ่านมานั้น มีตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้

 • นักลงทุนใน P2P lending คือกลุ่มมิลเลนเนียล อยู่ในช่วงอายุ 22-37 ปี และจำนวนในการลงทุนมีมากขึ้นจนเกือบจะเท่าจำนวนการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนที่มีอายุเยอะกว่า ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่า P2P lending ทั่วโลกจะมีการเติบโตสูงขึ้น
 • เมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา อายุเฉลี่ยของนักลงทุนคือ 38 ปี โดยแบ่งเป็นแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้
 • Silent Generation (73-90 ปี) – 0.8%
 • Baby Boomers (54-72 ปี) – 9.5%
 • Gen X (38-53 ปี) – 38.6%
 • Millennials (22-37 ปี) – 50.3%
 • Post-Millennials (18-21 ปี) – 0.8%

ในปัจจุบัน อายุเฉลี่ยของนักลงทุนลดลงเป็น 37 ปี เนื่องจากมีกลุ่มนักลงทุนที่อายุต่ำกว่า 37 ปีเข้ามามากขึ้น

รายได้และประสบการณ์ใน P2P lending ของนักลงทุน

จากผลสำรวจของนักลงทุนในกว่า 15 ประเทศในยุโรป มีตัวเลขที่น่าสนใจ ดังนี้

 • กว่า 50% มีประสบการณ์ในการลงทุนใน peer-to-peer lending น้อยกว่า 1 ปี
 • 1 ใน 3 ของนักลงทุนมีประสบการณ์ลงทุนแล้วเป็นเวลา 1-3 ปี
 • นักลงทุนส่วนใหญ่ (72%) คือพนักงานประจำที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 ยูโร (~190,000 บาท) และมีเพียง 2% เท่านั้นที่ตอบว่าตนเองมีรายได้ต่อเดือนเกิน 10,000 ยูโร (~380,000 บาท)
 • 54% ของผู้ตอบผลสำรวจระบุว่าตนเองได้ผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ในขณะที่ 17% ของผู้ตอบผลสำรวจระบุว่าตนได้ผลตอบแทนอยู่ที่ 10-30% ต่อปี

เราจะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากสวัสดิการจากที่ทำงานแล้ว นักลงทุนยังคงมองหารายได้เสริมจากการลงทุน เมื่อเทียบกับแหล่งรายได้เสริมอื่นๆ แล้ว ผลตอบแทนของการลงทุน P2P lending ถือว่าน่าดึงดูดกว่าการลงทุนประเภทอื่น เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้

ภูมิประเทศกับการลงทุน

จากข้อมูลการลงทุน พบว่าประเทศเยอรมนีมีการลงทุนใน P2P lending สูงที่สุด สืบเนื่องมาจากรายได้ประชากรที่สูงและจำนวนประชากรจำนวนมาก (82.67 ล้านคน) นอกจากนี้ประเทศอื่นๆ ที่มีการลงทุนใน P2P lending จำนวนมากคือประเทศที่มีกฎหมายรองรับการลงทุนประเทศนี้ เช่น อังกฤษ สเปน ออสเตรีย และเนเธอร์แลนด์

พฤติกรรมในการลงทุน

จากผลสำรวจ พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่ (81.2%) กระจายการลงทุนไปยังหลายแพลตฟอร์ม เฉลี่ยประมาณ 4 แพลตฟอร์มหรือมากกว่านั้น ขนาดพอร์ตการลงทุนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของสินเชื่อในแต่ละผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังพบว่านักลงทุนส่วนมากค่อยๆ เพิ่มจำนวนการลงทุน มากกว่าการลงทุนทีเดียวแล้วหยุด ในขณะเดียวกัน นักลงทุนที่มีอายุสูงมักจะถอนเงินออกบ่อยกว่านักลงทุนที่มีอายุน้อย

พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายแบบ แต่จุดประสงค์ในการลงทุนส่วนใหญ่จะเหมือนกัน คือต้องการได้ผลตอบแทนมากที่สุด นักลงทุนที่เพิ่งเริ่มลงทุนใน P2P lending มักจะลงทุนจำนวนไม่มาก โดยเริ่มต้นที่ไม่เกิน 1,000 ยูโร (ประมาณ 38,000 บาท) ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนที่มีประสบการณ์มาซักพักมักจะมีการวางแผนและลงทุนในจำนวนเงินที่สูง และเพิ่มการลงทุนบ่อยกว่า

ขนาดพอร์ตฟอลิโอเฉลี่ยแบ่งตามอายุเป็น ดังนี้

 • 18-24 ปี — 755 ยูโร (~28,666 บาท)
 • 25-34 ปี — 1,415 ยูโร (~53,720 บาท)
 • 35-44 ปี — 2,473 ยูโร (~93,888 บาท)
 • 45 ปี ขึ้นไป — 2,473 ยูโร (~112,301 บาท)

สรุปแล้ว กว่า 82% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ที่ดีต่อการลงทุนใน P2P lending และ 37-46% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนใน P2P lending ในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการเติบโตของการปล่อยกู้ทางเลือก กลุ่มมิลเลนเนียลหันมาสนใจการลงทุน P2P lending มากขึ้น เนื่องจากมองว่าเป็นแหล่งรายได้เสริมที่ให้ผลตอบแทนที่จูงใจกว่ารูปแบบการลงทุนอื่นๆ

บทความนี้แปลจาก Experience of investors determines the future p2p lending, Techbullion

Leave a Reply