Category

ลงทุน

Fintech เทคโนโลยีทางการเงิน การบริการ และการลงทุน

Fintech เทคโนโลยีทางการเงิน การบริการ และการลงทุน ถ้าย้อนเวลากลับไปถามคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกซัก 20 ปีที่แล้ว การบอกว่าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่ต้องไปที่ธนาคาร คงถูกมองด้วยความสงสัย หนักกว่านั้นคือถูกหาว่าเป็นบ้า เพราะบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินดูช่างซับซ้อนเกินกว่าที่คนทั่วไปจะมีอำนาจจัดการ แต่ในวันนี้ การเข้าถึงบริการทางการเงิน การลงทุน หรือแม้แต่เรื่องยากๆ แบบการขอสินเชื่อก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆ เพราะ Fintech หรือเทคโนโลยีทางการเงินทำให้เป็นไป Fintech คืออะไร Fintech หรือ Financial Technology คือการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการเงินในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็นสินค้า บริการ การแก้ปัญหาทางการเงิน รวมถึงเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจใหม่ๆ ทำให้การเข้าถึงทางการเงินเป็นไปได้ง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Fintech มีจุดเริ่มต้นจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานของธนาคาร เมื่อเทคโนโลยีเติบโตขึ้นพร้อมๆ กับความสามารถในการเข้าถึงของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่ถือเป็น Disrupter แห่งยุค ก็ทำให้อำนาจในการทำธุรกรรมและเข้าถึงบริการทางการเงินไม่ถูกจำกัดอยู่กับสถาบันการเงินอีกต่อไป Fintech ได้แตกแขนงออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ กัน เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของผู้ใช้ Fintech มีกี่แบบ อะไรบ้าง  ถ้าพูดถึง Fintech คนมักจะคิดถึงระบบ Mobile Banking ของแต่ละธนาคารก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์บอกได้เลยว่าไม่ผิด แต่ตามที่ได้บอกไปแล้วว่า Fintech นั้นมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ถ้าจะจำแนกตามจุดประสงค์ในการใช้งาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 แบบ  Banking Technology การนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบธนาคาร ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่คนมักคิดถึงเมื่อพูดถึง Fintech เพราะหลายคนคุ้นเคยและเชื่อว่าในโทรศัพท์ของคนวัยทำงานส่วนใหญ่จะมีแอปพลิเคชั่นธนาคารติดตั้งอยู่แล้ว Fintech ประเภทนี้คือ Mobile Banking ที่มีขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ที่เป็นการบริหารจัดการเงินของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ทำงานในฟังก์ชั่นเดียวกับที่ธนาคารแบบดั้งเดิมทำ ยกเว้นการจัดการกับเงินสด Lending Technology เทคโนโลยีเพื่อการขอสินเชื่อ กู้ยืม เพียร์ พาวเวอร์จัดอยู่ในประเภทนี้ คือมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการขอและให้สินเชื่อ Fintech ประเภทนี้จะอยู่บนพื้นฐานการสมัครขอสินเชื่อ ตรวจสอบเครดิต และอนุมัติสินเชื่อ Cryptocurrency สกุลเงินดิจิทัลทั้ง Cryptocurrency หรือเทคโนโลยี Blockchain เป็นการสมมติชุดข้อมูลขึ้นมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในโลกออนไลน์ แล้วทำให้ใช้งานได้เหมือนเงินจริง สามารถใช้จ่ายได้ รวมถึงเก็งกำไรได้ด้วย โดยสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกที่ถือกำเนิดมาในโลกคือ Bitcoin… Read more

Crowdfunding โอกาสในการระดมทุนจากฝูงชน

Crowdfunding โอกาสในการระดมทุนจากฝูงชน ถ้าอยากขอยืมเงินก้อนใหญ่จากคนคนหนึ่งเป็นเรื่องยาก ลองเปลี่ยนมายืมจากหลายๆ คนคนละนิดละหน่อยอาจจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่า นี่คือวิธีคิดของการระดมทุนแบบ Crowdfunding ซึ่งมาจาก Crowd = ฝูงชน + Funding = ระดมทุน ซึ่งระดมทุนผ่านตัวกลางหรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ระดมทุนกับนักลงทุนได้มาเจอกัน ซึ่งทำให้การหาทุนก้อนใหญ่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น Crowdfunding คืออะไร               ตามที่เพียร์ พาวเวอร์ได้บอกไปข้างต้นว่า Crowdfunding คือการระดมทุนจากคนจำนวนมาก เพื่อโครงการหนึ่งหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง โดยเจ้าของโครงการนั้นต้องนำเอาความคิดหรือธุรกิจของตนเองออกมาขอระดมทุนจากนักลงทุนให้ได้จำนวนเงินตามที่ต้องการ โดยจะมีการให้ผลตอบแทนหรือไม่ก็แล้วแต่รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการลงทุนนั้น ซึ่ง Crowdfunding แบ่งรูปแบบการลงทุนออกเป็น 4 แบบลักษณะการลงทุน  Donation Based Crowdfunding  คือการระดมทุนเพื่อการบริจาค มักเป็นองค์กรการกุศล มูลนิธิต่างๆ ที่มีโครงการที่ต้องการทำให้สำเร็จในช่วงเวลาหนึ่ง นำโครงการนั้นมาวางในแพลตฟอร์มเพื่อระดมทุนจากผู้สนใจ Crowdfunding ลักษณะนี้เป็นการระดมทุนแบบให้เปล่า ไม่มีสิ่งตอบแทนให้กับนักลงทุน Reward Based Crowdfunding คือการระดมที่คล้ายกับการบริจาค แต่มีสิ่งของให้เป็นรางวัล(Reward) เช่นองค์กรบางองค์กรมีการออกแบบเสื้อยืด ผ้าพันคอ ของที่ระลึกอื่นๆ ออกมาเป็นรางวัลเพื่อการระดมทุน โดยจะจำกัดหรือไม่จำกัดราคาสินค้านั้นก็ได้ หรือจะเป็นลักษณะการให้พอยท์เพื่อแลกสิทธิพิเศษต่างๆ ก็ได้เช่นกัน การระดมทุนในลักษณะนี้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่จะได้เป็นสิ่งของหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่ผู้ระดมทุนทำออกมาแทน Crowdfunding ลักษณะนี้ผู้ระดมทุนต้องคำนวณต้นทุนให้ดีเพื่อให้ค่าใช้จ่ายสำหรับรางวัลไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินที่ระดมทุน Lending Based Crowdfunding เรียกอีกชื่อว่า Peer to Peer Lending เป็นการระดมทุนในลักษณะของการกู้ยืมหรือขอสินเชื่อ โดยผู้ขอสินเชื่อจะนำโครงการของตนเองมาขอระดมทุนผ่านตัวกลางหรือแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่คล้ายกับตลาดให้นักลงทุนเลือกลงทุน ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์เป็น Crowdfunding ในรูปแบบนี้ ในต่างประเทศ Lending Based Crowdfunding จะเรียกรวมกันว่า Peer To Peer Lending แต่ในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบตามลักษณะผู้ขอระดมทุน Peer to Peer Lending การระดมทุนระหว่างบุคคลกับบุคคล เป็นลักษณะที่บุคคลทั่วไปขอสินเชื่อจากบุคคลทั่วไปเช่นกัน ผ่านทางแพลตฟอร์ม ซึ่งเมื่อระดมทุนสำเร็จ คือได้เงินตามจำนวนที่ต้องการระดมทุนแล้ว ตัวกลางหรือแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายๆ คนเป็นก้อนเดียวไปมอบให้กับผู้ระดมทุน โดย Peer… Read more

Libra เงินดิจิทัลโดย Facebook เปิดตัว Partner แล้ว

Libra เงินดิจิทัลโดย Facebook เปิดตัว Partner แล้ว Facebook มีแผนใหญ่ที่จะลอนช์คริปโตเคอรเรนซีแพลตฟอร์มใหม่ในสัปดาห์หน้า(สัปดาห์ที่ 3/6/2019) เพื่อให้เปิดใช้ตามกำหนดการในปีหน้า ตามรายงานของ Wall Street Journal วิธีการใช้งาน Libra คือ ผู้ใช้จะส่งเหรียญให้กับผู้ใช้คนอื่น โดยเหรียญดังกล่าวจะใช้ได้ทั้งในแพลตฟอร์มของ Facebook เอง และแพลตฟอร์มอื่นๆ ทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนหลายขั้น ทำให้ Facebook สามารถออกเหรียญนี้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีรายชื่อผู้หนุนหลังอยู่เป็นโหล ทั้งอุตสาหกรรมการเงิน อี-คอมเมิร์ช เทคโนโลยี และบริษัทโทรคมนาคม Visa, Mastercard, PayPal และอื่นๆ ให้การสนับสนุน Libra Libra มีรายชื่อผู้สนับสนุนทุนราว 10 ล้านเหรียญดอลล่าร์ ทั้งยักษ์ใหญ่ด้านเครดิตการ์ดเช่น Visa,Mastercard บริษัทที่ดูแลด้านการใช้จ่ายแบบ PayPal รวมถึง Uber เจ้าของ Ridesharing ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความช่วยเหลือจากสมาชิกที่ได้จากการระดมทุน ทำให้การลอนช์เหรียญของ Facebook เป็นไปได้ง่ายขึ้น พบว่าการระดมทุนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนซึ่งมีมูลค่านับ 1,000 ล้านเหรียญ หมายความว่าอะไร ตั้งแต่กระแสคลั่งไคล้คริปโตเคอเรนซีเมื่อ 2 ปีก่อน มีการเรียกร้องอยู่เนืองๆ ให้โซเชียลมีเดียรายใหญ่แบบ Facebook เข้ามาเติมช่องว่างในตลาดให้เต็ม โดยมีรายงานจากทาง Facebook ว่าได้พัฒนา Libra มานานนับปี และมีการเปิดเผยรายละเอียด 2 – 3 ข้อเกี่ยวกับโครงการนี้ออกสู่สาธารณะ นั่นคือ Libra จะตรึงราคากับระบบตะกร้าเงินสกุลรัฐบาล เพื่อถ่วงดุลความผันผวนของเงินคริปโตเคอรเรนซีตระกูลอื่นๆ แม้ว่าการลอนช์ Libra ออกมาในเวลานี้จะดูเป็นเรื่องแปลก จากการที่ผลตอบแทนใน Bitcoin และอื่นๆ จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังของปี 2017 ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนเหรียญอื่นๆ ขึ้นมาในตลาด แต่การเปิดตัว Libra ทำให้นักลงทุนที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเห็นตรงกันว่า ตลาดคริปโตเคอเรนซีจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง เพราะการเข้ามาเป็นผู้เล่นของ Facebook ซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆ ในแง่ผู้ใช้ที่มีจำนวนนับพันล้านบัญชี อย่างไรก็ดี Facebook… Read more
1 2 3 12