ประโยชน์และวิธีการทำงานของ P2P Lending สำหรับผู้กู้

เราได้แนะนำแนวคิดและความสำเร็จของ P2P Lending ไปในบทความที่ผ่านมา วันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่า P2P Lending สำหรับผู้ใช้งานมีประโยชน์อะไรบ้างและมีวิธีการทำงานที่แตกต่างจากช่องทางการเงินปัจจุบันอย่างไร

ประโยชน์ 5 ข้อสำหรับผู้ขอสินเชื่อใน P2P Lending

1.สะดวกสบาย 

ผู้กู้ที่ต้องการขอสินเชื่อไม่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อกรอกเอกสารมากมายที่สาขาธนาคารอีกต่อไป การเช็คอัตราดอกเบี้ยและสมัครสินเชื่อกับ PeerPower สามารถทำได้ทางออนไลน์เพียงใช้เวลาไม่กี่นาที ในระหว่างรอรับการปล่อยกู้จากนักลงทุน ผู้กู้ยังสามารถตรวจสอบสถานะการปล่อยกู้ (Loan funding) ว่าได้รับการลงทุนในสินเชื่อครบหรือยังผ่านทางออนไลน์แบบ real time

2.อัตราดอกเบี้ยต่ำ

สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีศักยภาพ หรือผู้ที่มีรายได้ประจำและประวัติเครดิตที่ดี ส่วนใหญ่แล้วจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยจะอยุ่ระหว่าง 8-15% ต่อปี เทียบกับช่องทางการเงินปัจจุบันซึ่งดอกเบี้ยสูงถึง 20-28% ต่อปี

3.ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

ผู้กู้มีหน้าที่ในการผ่อนชำระสินเชื่อเป็นรายเดือนให้กับนักลงทุน โดยจำนวนผ่อนชำระจะประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อมีการผ่อนชำระเงินต้นไปด้วย มิใช่การจ่ายแต่เพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว ทำให้ภาระดอกเบี้ยของผู้กู้น้อยลงจากการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

4.ระยะเวลาผ่อนชำระนานกว่า

ท่านสามารถผ่อนชำระกับ PeerPower ได้นานสูงสุดถึง 4 ปี ระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวขึ้น ทำให้รายจ่ายต่อเดือนน้อยลง

5.ค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส

เราไม่มีค่าธรรมเนียมที่แอบแฝงและจะเปิดเผยค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ PeerPower ไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ จนกว่าสินเชื่อจะได้รับการอนุมัติและปล่อยกู้ครบ 100%

 

วิธีการทำงานของ P2P Lending สำหรับผู้ขอสินเชื่อ

กรอกใบสมัครออนไลน์ และส่งเอกสาร

ในขั้นแรกผู้กู้สามารถกรอกใบสมัครและเช็คอัตราดอกเบี้ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเอกสารที่ใช้สมัครจะคล้ายคลึงกับการยื่นขอสินเชื่อและเครดิตการ์ดในปัจจุบัน เช่นสำเนาบัตรประชาชน หลักฐานเงินเดือน

จากนั้นทาง PeerPower จะทำการตรวจสอบเอกสาร รวมถึงประวัติเครดิตของผู้กู้กับทางเครดิตบูโรแห่งชาติ และให้คะแนนเครดิตและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม Profile ของผู้ขอสินเชื่อที่ผ่านเกณฑ์และมีการยอมรับอัตราดอกเบี้ยที่จะถูกนำไปแสดงให้นักลงทุนพิจารณาการลงทุนบนตลาดออนไลน์ (marketplace)

รอรับการระดมทุนจากนักลงทุน (Loan Funding)

บนหน้าตลาดออนไลน์ นักลงทุนจะเห็นประวัติและข้อมูลเครดิตของผู้กู้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน Profile ของท่านจะถูกแสดงบนตลาดออนไลน์ของ PeerPower เป็นเวลา 2 อาทิตย์หรือจนกว่าสินเชื่อของท่านจะได้รับการลงทุนเต็มจำนวน

ลงนามสัญญาและรับเงินสินเชื่อ

เมื่อสินเชื่อได้รับการลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ภายใน 2 วันทำการหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับสัญญาและตรวจสอบเอกสารเป็นครั้งสุดท้าย ผู้กู้จะได้รับเงินสินเชื่อหลังหักค่าธรรมเนียมในบัญชี

ผ่อนชำระเมื่อครบกำหนด

เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระเงินรายเดือน ผู้กู้มีหน้าที่ในการจ่ายเงินคืนให้กับนักลงทุน ทาง PeerPower จะทำการส่งข้อมูลการชำระสินเชื่อให้กับทางสำนักงานเครดิตบูโรแห่งชาติ ฉะนั้นการที่ผู้กู้จ่ายค่างวดตรงเวลาที่กำหนดก็จะเป็นการสร้างประวัติเครดิตที่ดีให้กับทางผู้กู้เองด้วย 

ในบทความต่อไป เราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของประโยชน์และการทำงานของการลงทุนใน P2P Lending โปรดติดตามเราและอย่าลืม Subscribe เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  P2P Lending นะคะ