By

nok

การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ

การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ การเขียนแผนธุรกิจมีความสำคัญต่อการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แผนธุรกิจที่ดี มีความเป็นไปได้ และน่าเชื่อถือ ช่วยเพิ่มโอกาสการอนุมัติสินเชื่อได้ค่ะ เพราะถ้าเราเป็นผู้ให้สินเชื่อก็ต้องอยากทราบว่าทำไมเราต้องให้เงินคนคนนี้หรือบริษัทนี้ไปทำธุรกิจ นอกเหนือจากประวัติการเงินและเอกสารจำเป็นอื่นๆ แต่สำหรับผู้ประกอบการแล้วการเขียนแผนธุรกิจอาจจะไม่ง่ายนัก เพราะมีส่วนประกอบมากมาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการเตรียมตัวยื่นขอสินเชื่อ เพียร์ พาวเวอร์นำส่วนประกอบที่ต้องมีของการเขียนแผนธุรกิจมาฝากค่ะ การเขียนแผนธุรกิจ ส่วนแรกคือบทสรุปผู้บริหาร บทสรุปผู้บริหาร คือการสรุปแผนธุรกิจหลายสิบหน้าให้เหลือรายละเอียดสำคัญเพียง 1-2 หน้าเพื่อบอกให้คนที่เข้ามาอ่านแผนธุรกิจของเรา ซึ่งในที่นี้ก็คือนักลงทุนหรือผู้อนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินเข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจ เพื่อให้ตัดสินใจได้ว่าทำไมต้องให้สินเชื่อนั่นเองค่ะ สิ่งที่ต้องมีในส่วนนี้ของแผนธุรกิจก็คือ แนวคิดและขอบเขตของธุรกิจ บอกถึงเหตุและผลที่ควรผลิตสินค้าหรือบริการชิ้นนี้ออกมา รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้เป็นลูกค้า ซึ่งจะบอกได้ถึงพื้นที่ในการดำเนินการด้วย โอกาสของธุรกิจ บอกว่าธุรกิจของเราจะมีแนวโน้มการเติบโตในตลาดได้อย่างไร โดยใช้ข้อมูลจริงๆ ของบริษัท รวมถึงเงื่อนไขทางตลาดมานำเสนอ กลุ่มลูกค้า ลูกค้าของเราเป็นใคร แล้วธุรกิจมีแผนการอย่างไรในการเข้าถึงลูกค้า  สภาวะการแข่งขันของธุรกิจ คู่แข่งเป็นใคร จำนวนคู่แข่งมีมากน้อยอย่างไร และผู้ประกอบการสามารถสร้างความได้เปรียบหรือโดดเด่นจากคู่แข่งได้อย่างไรในสถานการณ์ดังกล่าว ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทำกำไร การคาดการณ์สถานการณ์รายรับและกำไรที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงเหตุและผลที่จะทำรายได้ในระยะเวลานั้นและตัวเลขที่เป็นไปได้ ช่วงเวลาที่เป็นจุดคุ้มทุนต่างๆ หรือผลตอบแทน ระยะเวลาคุ้มทุนและช่วงที่กระแสเงินสดมีค่าเป็นบวก ทีมผู้บริหาร สรุปทักษะความสามารถและประสบการณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมทั้งทีมผู้บริหารที่มีผลต่อการทำกำไรและบริหารธุรกิจโดยตรง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ การเขียนแผนธุรกิจ ประวัติธุรกิจคือสิ่งที่ห้ามพลาด บอกที่มาที่ไปของธุรกิจจากการเขียนแผนธุรกิจ ต้องอธิบายให้เห็นภาพรวมของกิจการ รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจ(vision & mission) รูปแบบการจดทะเบียนบริษัท แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการเริ่มต้นธุรกิจ แนวคิดในการผลิตสินค้าหรือบริการที่เสนอให้กลุ่มลูกค้า ที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด หรือเป้าหมายระยะยาวที่ผู้ประกอบการตั้งไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อรู้จักบริษัทและเป้าหมายสำคัญของธุรกิจเรามากขึ้นค่ะ การเขียนแผนธุรกิจต้องวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT Analysis การวิเคราะห์สถานการณ์จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในธุรกิจของเรา รวมถึงโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งการวิเคราะห์ทำได้หลายวิธีค่ะ แต่วิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ หลัก SWOT Analysis  Strength (S) จุดแข็ง ธุรกิจเรามีจุดแข็งหรือได้เปรียบกว่าคู่แข่งในเรื่องไหนบ้าง  Weakness (W) จุดอ่อน จุดอ่อนของกิจการคืออะไร  Opportunity (O) โอกาส ปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่ส่งผลดีต่อธุรกิจของเรา  Threats (T) อุปสรรค มีอะไรบ้างที่อาจทำให้ธุรกิจประสบปัญหา การเขียนแผนธุรกิจต้องตั้งเป้าหมาย ผู้ประกอบการควรตั้งเป้าธุรกิจให้ชัดเจน มีระยะเวลากำหนดตายตัว อาจเป็นเป้าหมายสั้นๆ 1 ปี ระยะกลาง 3-5 ปี หรือระยะยาวที่มากกว่า 5 ปี เพื่อให้ผู้อนุมัติสินเชื่อรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่… Read more

สินเชื่อรีไฟแนนซ์เพื่อธุรกิจ ทางออกสำหรับ SME ที่มีหนี้บัตรเครดิตกองโต

สำหรับผู้ประกอบการที่หมุนเงินไม่ทัน บัตรเครดิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยยืดระยะเวลาการจ่ายเงินและทำให้กิจการคุณมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นได้ในระยะสั้น แต่ก็ผลพวงที่ตามมานั้นก็คือดอกเบี้ยที่สูงถ้าหากว่าคุณไม่สามารถนำเงินก้อนมาปิดได้ คุณก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงสุดถึง 28% และถ้าหากปล่อยไว้ในระยะยาวก็จะยิ่งทำให้สถานะการทางการเงินของกิจการคุณแย่ลงได้ วันนี้ PeerPower มีอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยจัดการกับปัญหาหนี้บัตรเครดิต เหล่านี้ได้แบบไม่ยุ่งยากและไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ วิธีที่เรากำลังจะพูดถึง นั้นก็คือ การโอนหนี้บัตรเครดิต เพื่อลดดอกเบี้ย หรือที่เรียกว่า “การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต” นั่นเองค่ะ… Read more