By

lalna

5 เทคนิค ขอสินเชื่อ SME ออนไลน์ อัพโหลดเอกสารอย่างไรให้ผ่าน

เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการให้บริการของธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม รวมไปถึงอุตสาหกรรมการเงิน สถาบันการเงินจำนวนมากหันมาใช้ช่องทางดิจิทัลในการให้บริการ หนึ่งในนั้นคือ การปล่อยสินเชื่อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ การขอสินเชื่อออนไลน์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในยุคนี้ ผู้ขอสินเชื่อจึงควรศึกษา วิธีการยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ… Read more

ขอสินเชื่อ SME ต้องบริหารการเงินอย่างไร

ขอสินเชื่อ SME ต้องบริหารการเงินอย่างไร ในการขอสินเชื่อ SME สิ่งสำคัญที่สถาบันการเงินจะใช้พิจารณาว่าจะอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการหรือไม่ คือประวัติการเงินที่ผ่านมา ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการใช้เงิน วินัย รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเครื่องแสดงความสามารถในการบริหารจัดการการเงินของผู้ประกอบการนั่นเอง แล้วแบบนี้จะทำยังไงดี เพื่อให้หลักฐานทางการเงินของเราพร้อมสำหรับการขอสินเชื่อ SME เพียร์ พาวเวอร์ มีวิธีบริหารการเงินดีๆ มาให้ลองศึกษากันค่ะ ซึ่งถ้าบริหารการเงินในบริษัทได้ตามนี้ การขอสินเชื่อ SME มีโอกาสสำเร็จสูงมาก ขอสินเชื่อ SME ต้องแยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีบริษัทออกจากกัน ถ้าอยากให้การขอสินเชื่อ SME มีโอกาสผ่านฉลุย ผู้ประกอบการต้องแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีบริษัท เพราะการแยกบัญชี จะทำให้เห็นรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งนอกจากจะทำให้สามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นหลักฐานที่สถาบันการเงินใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ หากผู้ประกอบการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียด ชัดเจน มีเอกสารครบ ก็จะทำให้สถาบันการเงินประเมินสินเชื่อง่ายขึ้นด้วยค่ะ ขอสินเชื่อ SME ต้องรักษาคะแนนเครดิต การขอสินเชื่อ SME นั้น สถาบันการเงินจะประเมินคะแนนเครดิต(Credit Scoring) เพื่อดูความน่าเชื่อถือและตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ของผู้ประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการมีคะแนนเครดิตดี อาจช่วยให้การอนุมัติขอสินเชื่อ SME เป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งการทำให้คะแนนเครดิตดีขึ้น มีได้หลายวิธีเลยค่ะ หมั่นตรวจสอบคะแนนเครดิต หากจะรักษาคะแนนเครดิตเพื่อขอสินเชื่อ SME แต่ยังไม่รู้ว่าคะแนนเครดิตปัจจุบันมีเท่าไหร่ อาจทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถวางแผนในการบริหารการเงินของธุรกิจได้ค่ะ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องหมั่นตรวจสอบคะแนนเครดิตเพื่อรักษาประวัติการใช้เงินให้ดีอยู่ตลอด ซึ่งการตรวจสอบคะแนนเครดิตไม่ใช่เรื่องยากค่ะ เพราะหากผู้ประกอบการไปที่ศูนย์เครดิตบูโร จะใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อครั้ง หรือตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลเครดิตได้เลย ชำระหนี้ให้ตรงเวลา ถ้าผู้ประกอบการมีประวัติชำระหนี้ล่าช้าหลายครั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลเครดิต จะแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการไม่มีวินัยทางการเงิน ทำให้การขอสินเชื่อ SME เป็นไปได้ยาก เพราะสถาบันการเงินจะประเมินว่าผู้ประกอบการมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้ได้ ในเมื่อหนี้เก่ายังคงชำระช้าแล้วหนี้ใหม่ก็น่าจะช้าเช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรวางแผนการเงิน และตั้งแจ้งเตือนวันชำระหนี้หรือให้ธนาคารตัดผ่านบัญชีอัตโนมัติทุกเดือน วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถชำระหนี้ได้อย่างตรงเวลาค่ะ ขอปรับโครงสร้างหนี้เมื่อธุรกิจติดขัด ถ้าหนี้สินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนมีมากเกินไป จนทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ตามกำหนดเวลาได้ ความล่าช้าเหล่านี้ส่งผลให้คะแนนเครดิตลดต่ำลงไปด้วย ถ้าอยากทำให้คะแนนเครดิตกลับมาดีขึ้น ผู้ประกอบการควรติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยสถาบันการเงิน จะประเมินสถานะทางการเงินโดยรวมของผู้ประกอบการ เพื่อคำนวณค่างวดที่ชำระในแต่ละเดือนให้เหมาะสมกับความสามารถ รวมทั้งอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ก็เป็นไปได้ วิธีการปรับโครงสร้างหนี้สถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นกรณีไป แต่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ ผู้ประกอบการจะขอสินเชื่อ SME เพิ่มไม่ได้นะคะ ควรรอจนกว่าจะจัดการหนี้เดิมให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งจะช่วยให้โอกาสการขอสินเชื่อเพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะ ปิดสินเชื่อที่ไม่จำเป็น การมีหนี้สินเชื่อหลายบัญชี อาจสร้างภาระหนี้สินจำนวนมาก จนผู้ประกอบการไม่สามารถชำระหนี้ตามเวลาได้… Read more

4 เคล็ดลับ SME ขอสินเชื่ออย่างไรให้ผ่านในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

สำหรับ SME ที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ วันนี้ PeerPower ได้รวบรวม 4 เคล็ดลับ SME ขอสินเชื่อยังไงให้ผ่าน โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อเป็นแนวทางให้ SME สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ผ่านฉลุยค่ะ… Read more

3 ข้อควรรู้ก่อนลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์

นักลงทุนหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับตลาดสินเชื่อออนไลน์ (P2P lending หรือ Marketplace Lending) มาแล้วบ้าง ทั้งนี้ ยังมีหลายแง่มุมที่อาจไม่ได้มีการพูดถึงมากนักเกี่ยวกับการลงทุนประเภทนี้ วันนี้ PeerPower จะมาพูดถึง 3 ข้อที่นักลงทุนควรรู้ก่อนลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ค่ะ… Read more

จับตา 5 นวัตกรรมฟินเทค (FinTech) เปลี่ยนโลกธุรกิจการเงิน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุค Digital Transformation นี้ เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกภาคส่วนธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่ในการดำเนินงานของธนาคาร สถาบันการเงินและ FinTech ที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ, ความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ และความปลอดภัยในการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทเอง เรามาลองดูกันค่ะว่า 5 นวัตกรรมจากฟินเทคที่เข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโลกธุรกิจทางการเงิน จะสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากกว่าสถาบันการเงินดั้งเดิมอย่างไรค่ะ… Read more