By

lalna

อนาคตฟินเทคสำหรับ SME

“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หรือในชื่อที่คุ้นหูอย่าง SME เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของประเทศไทย จากสถิติสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 81% ของการว่าจ้างในไทย และ 37% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มาจาก SME นอกจากนี้ SME ยังเป็นแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆ ในหลายภาคส่วนธุรกิจ และการส่งเสริมให้ธุรกิจเหล่านี้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม… Read more

5 เคล็ดลับเพิ่มเครดิตสกอร์ (credit score) ขอสินเชื่อง่ายขึ้น

คุณอาจเคยมีประสบการณ์ขอสินเชื่อกับทางธนาคารมาก่อน โดยธนาคารจะให้คุณเซ็นยอมรับให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตของคุณ เพื่อที่ธนาคารจะสามารถพิจารณาว่าควรปล่อยสินเชื่อหรือไม่ แล้วข้อมูลเครดิตนี้มาจากไหน? หน่วยงานจัดเก็บรายงานเครดิตของลูกค้า คือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยว่า “เครดิตบูโร” โดยหน่วยงานได้ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเครดิตของประชาชนในประเทศ… Read more

5 เหตุการณ์ ถึงเวลาขอสินเชื่อส่วนบุคคล (personal loan)

To expect the unexpected shows a thoroughly modern intellect – Oscar Wilde, Irish Playwright การคำนึงสิ่งที่ไม่คาดคิด แสดงถึงความละเอียดรอบคอบของอัจฉริยภาพในยุคสมัยใหม่ ออสการ์ ไวลด์, นักประพันธ์ชาวไอริช มันคงจะดีไม่น้อยถ้าชีวิตคนเรามีเงินให้ใช้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ในความเป็นจริงมักจะไม่เป็นอย่างนั้น หลายครั้ง มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถ ค่าต่อเติมบ้าน หรือบางทีชักหน้าไม่ถึงหลัง สิ้นเดือนเมื่อไหร่ เหมือนจะสิ้นใจทุกที ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆ อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณควรนึกถึงสินเชื่อส่วนบุคคล… Read more

4 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ P2P lending

P2P lending (การกู้ยืมระหว่างบุคคลต่อบุคคล) เป็นแนวคิดที่แพร่หลายในประเทศฝั่งตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ หรือแม้แต่ในภูมิภาคใกล้เคียงบ้านเราอย่างจีน สิงคโปร์ หรืออินโดนีเซียนั้น ธุรกิจประเภท P2P lending ก็ยังได้รับความนิยมสูง… Read more