fbpx
สินเชื่อ SME และการเงิน
อยากบริหารการเงินให้คล่องตัว มีกระแสเงินสดดี และขอสินเชื่อผ่านฉลุย เชิญทางนี้ได้เลย

สำหรับ SME ที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ วันนี้ PeerPower ได้รวบรวม 4 เคล็ดลับ SME ขอสินเชื่อยังไงให้ผ่าน โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อเป็นแนวทางให้ SME สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ผ่านฉลุยค่ะ

1. นำเสนอโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นไปได้

แน่นอนว่าหากแผนธุรกิจของคุณมีความน่าสนใจและดูมีความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลมากกว่าแผนของผู้ประกอบการอื่น คุณก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อมากกว่า นั่นหมายความว่า คุณจะต้องทำการค้นคว้าข้อมูลที่มากพอ เพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางการตลาดและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ
คำกล่าวที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญของการค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำเสนอโมเดลธุรกิลทั้งในแง่ของ Competitor analysis และ SWOT analysis ดังนี้

  • Competitor analysis หรือการวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด ที่จะช่วยให้เราสามารถประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดได้โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งธุรกิจอื่นด้วย เช่น ผู้ประกอบการจะสามารถตอบได้ว่า สิ่งใดที่ทำให้ธุรกิจของตนมีแนวโน้มเติบโตขึ้นสูงกว่าธุรกิจเดียวกันในตลาด หรือสินค้าของตนมีความโดดเด่น น่าสนใจกว่าสินค้าชนิดเดียวกันของธุรกิจอื่นได้อย่างไร เป็นต้น
  • SWOT analysis หรือ การวิเคราะห์จุดแข็ง (strength),จุดอ่อน (weakness),โอกาส (opportunity) และ อุปสรรค (threats) อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินแผนธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เช่น ธุรกิจหนึ่งมีบรรจุภัณฑ์สินค้าที่น่าสนใจ (จุดแข็ง) แต่ยังขาดซึ่งเงินทุนในการพัฒนาสินค้าต่อ (จุดอ่อน) ทั้งนี้ ธุรกิจมีมีช่องทางการตลาดออนไลน์หนึ่งที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้สูง (โอกาส) แต่มีคู่แข่งทางการตลาดจำนวนมาก (อุปสรรค) เป็นต้น

2. เดินบัญชีให้น่าเชื่อถือ

สำหรับผู้ประกอบการ SME ใหม่ที่มีประวัติการดำเนินธุรกิจไม่ถึง 3 ปีและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อกับ PeerPower ได้ โดยคุณจะต้องแสดงงบการเงินประจำปีย้อนหลังตามความเป็นจริงอย่างน้อย 1 ปี และมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจเป็นบวก

“ความสม่ำเสมอ” เป็นเคล็ดลับสำคัญของการเดินบัญชีที่ดี เพราะความสม่ำเสมอในการเดินบัญชี แสดงรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีระเบียบในการบริหารจัดการเงินเพื่อหมุนเวียนนธุรกิจที่ดีได้ค่ะ

3. ตรวจสอบเครดิตและปิดสินเชื่อที่ไม่จำเป็น

ผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อจะต้องไม่มีประวัติผิดชำระสินเชื่ออย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลังค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินทั่วไปหรือธนาคารพาณิชย์ การมีประวัติผิดชำระสินเชื่อจะทำให้แนวโน้มการได้รับอนุมัติสินเชื่อของคุณน้อยลงได้

สำหรับสินเชื่อที่ไม่จำเป็น เช่น สินเชื่อบัตรเครดิตที่ไม่จำเป็น ผู้ประกอบการ SME ควรดำเนินการปิดสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้และดอกเบี้ยลงค่ะ

4. มีเงินสำรองเพียงพอในบัญชี

การมีเงินสำรองเพียงพอในบัญชี ทั้งบัญชีส่วนบุคคลและบัญชีบริษัทจะแสดงให้เห็นว่าผู้ขออนุมัติสินเชื่อมีความสามารถในการชำระสินเชื่อได้ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ เงินสำรองในบัญชีจะยังเป็นหนึ่งในปัจจัยกำหนดวงเงินกู้ของคุณอีกด้วย

ทั้งนี้ สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จะพิจารณาการขออนุมัติสินเชื่อร่วมกับปัจจัยข้ออื่นๆดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วด้วย สำหรับ SME ที่กำลังเตรียมความพร้อนยื่นขอสินเชื่อ SME อย่าลืมนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้การขออนุมัติสินเชื่อผ่านฉลุยค่ะ

PeerPower ให้บริการสินเชื่อ SME ไม่ใชัหลักทรัพย์ (แบบ P2P) เจ้าของกิจการท่านใดที่สนใจ สามารถสมัครขอสินเชื่อออนไลน์โดยคลิกที่ลิ้งค์นี้ หรือติดต่อเราที่เบอร์ 02-026-3514 ต่อ1

 

Lalna W.
Lalna has over 5 years of experience in marketing and business development in financial technology and telecom industry. Her area of expertise spans across digital transformation, change management, online marketing strategy and corporate innovation. She holds MBA degree from Singapore Management University and graduated with a Humanities Degree as a valedictorian from Chulalongkorn University.