fbpx
การจัดการธุรกิจ SMEs
ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs มีความง่ายมากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ


พนักงาน เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญขององค์กร เพราะเพียงแค่น้ำพักน้ำแรงของคุณคนเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้บริษัทของคุณนั้นสามารถดำเนินกิจการ และเติบโตได้ การดูแลเอาใส่ใจพนักงาน ก็เป็นเรื่องที่เจ้าของกิจการต้องใส่ใจ ถ้าหากมีการเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆ ย่อมไม่ดีกับบริษัทของคุณอย่างแน่นอน วันนี้ เพียร์ พาวเวอร์มีวิธีการที่จะทำให้พนักงานของคุณอยากที่จะอยู่ และทำงานในบริษัทของคุณต่อไปนานๆ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ

1. เงินปัจจัยสำคัญ

แน่นอนว่าเหตุผลหลักในการออกจากบ้านมาทำงานของใครหลายๆคนก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องปากเรื่องท้อง และก็ต้องยอมรับว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ สิ่งบริษัทนั้นต้องใส่ใจ และให้ความสำคัญก็คือ ผลตอบแทน หรือ เงินเดือนที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่นั้น แต่สำหรับพนักงานที่มีความพยายาม และความตั้งใจในการทำงาน ก็ควรจะได้รับโบนัสเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเจ้าของกิจการนั้นใส่ใจ และยังช่วยเพิ่มกำลังใจให้พนักงานของคุณสู้กับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้การมีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน อย่างเช่น ประกันภัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ก็ยังช่วยให้พนักงานของคุณรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตของตัวเองมากขึ้นที่ได้ทำงานที่บริษัทนี้

2. ตำแหน่งไหน หน้าที่นั้น

บริษัทหลายแห่งที่ธุรกิจกำลังเติบโตไปได้สวย ต้องประสบกับปัญหางานที่โตเกินตัวพนักงาน ยิ่งกับบริษัทที่มีขนาดเล็ก พนักงานหนึ่งคนทำหน้าที่หลายอย่างและเกินกว่าตำแหน่งที่ตนเองได้รับ แน่นอนว่าไม่มีพนักงานคนไหนที่อยากทำงานไปแล้วจะต้องรู้สึกอึดอัดหรือลำบากใจไปด้วย ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของกิจการจะต้องบริหารปริมาณของงานและประเภทของงานให้เหมาะสมกับพนักงาน หากมีงานเยอะอาจจะต้องพิจารณารับสมัครพนักงานเพิ่ม พนักงานที่มีความสามารถก็ควรได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และที่สำคัญคือ ตำแหน่งงานต้องมีความชัดเจนไม่มีการทับซ้อน หรือ ทำให้เกิดความสับสนในระหว่างการทำงาน

3. ผู้นำที่ดี

ในการทำงานร่วมกันของคนที่มาจากหลากหลายทิศทาง เพื่อให้บริษัท หรือ กิจการสามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำที่คอยเป็นคนกลางในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ และแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการสอนงานที่ดี การจัดการที่มีระบบจะทำให้ขั้นตอนในการทำงานราบรื่นทำให้ พนักงาน หรือ ลูกน้องของคุณมีแรงกระตุ้นในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานมากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัทของคุณให้สามารถเติบโตและมีบุคคลากรที่ดีมีคุณภาพในองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้การมีผู้นำที่ดีจะช่วยเป็นกำลังใจและเป็นที่พึ่งพิงให้พนักงานทำงานด้วยความรู้สึกสบายใจ และมีความสุขในการทำงาน

4. วัฒนธรรมองค์กร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพแวดล้อม และสังคมนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความรู้สึกในการมาทำงานทุกๆวันของพนักงาน ทัศนคติในการทำงานนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในการสัมภาษณ์พนักงาน ดึงศักยภาพ และทัศนคติออกมาให้ได้มากที่สุด ก่อนจะพิจารณารับเข้าทำงาน นอกจากนี้ในฐานะเจ้าของกิจการควรจะสร้างสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในองค์กรที่คุณอยากให้เป็นได้ ไม่ว่าจะเป็น การตกแต่งสำนักงาน การกำหนดระยะเวลาเข้าออกงานที่เหมาะสม ลักษณะการพูดคุย กิจกรรมในที่ทำงาน หรือ นโยบายต่างๆของบริษัทก็มีส่วนในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรได้ทั้งหมด

5. อนาคตที่สดใส

นอกจากการมีทั้ง 4 ข้อที่กล่าวไปแล้วนั้น อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับพนักงานในยุคที่ขาดแคลนแรงงาน และมีการแข่งขันที่สูงแบบนี้ ก็คือ โอกาสการก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน บริษัท หรือ กิจการควรที่จะมีการสอนงานหรือส่งพนักงานไปเรียนรู้ อบรม หรือ สัมมนาเพิ่มเติม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการมี Career Path ที่ชัดเจนว่าอนาคตพนักงานจะสามารถเติบโตในสายงานต่อไปได้ และอีกหนึ่ปัจจัยที่สำคัญก็คือการเติบโตของบริษัท ถ้าหากบริษัทไม่มีการขยายกิจการ ก็อาจทำให้พนักงานดีๆถูกแย่งตัวไปบริษัทคู่แข่ง หรือ บริษัทอื่นได้ เจ้าของกิจการจึงต้องผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

สำหรับเจ้าของกิจการที่อยากจะขยายกิจการและกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำ มารู้จักกับ เพียร์ พาวเวอร์ ให้มากขึ้น เพียงคลิ๊กที่นี่
https://www.peerpower.co.th/sme-loan

 

Nok Suangchanok