fbpx
การจัดการธุรกิจ SMEs
ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs มีความง่ายมากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ

ปัจจุบันเจ้าของกิจการจำนวนมากเป็นคนเดียวกับมนุษย์เงินเดือนที่มีความฝันอยากเติบโตในเส้นทางสายธุรกิจ ซึ่งการจะเป็นมนุษย์เงินเดือนฉบับพรีเมี่ยมได้มีแค่ใจคงยังไม่พอ

  • ปัจจัยด้านเงินทุนเป็นส่วนสำคัญในทุกช่วงของธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุนที่ดีมีผลต่อการเติบโตในระยะยาว
  • ในการหาแหล่งเงินทุน”แผนธุรกิจ” ก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเริ่มได้ง่ายๆ ด้วยการเขียน Business Canvas
  • Business Canvas ประกอบด้วย 9 ข้อใหญ่ ที่มองธุรกิจอย่างรอบด้าน จากตัวสินค้า คุณค่า ลูกค้า ต้นทุน และกำไร ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในการทำธุรกิจให้มนุษย์เงินเดือนผู้ผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

วางแผนลงทุนทำธุรกิจอย่างฉลาด ฉบับมนุษย์เงินเดือนพรีเมี่ยม

มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและหันมาประกอบธุรกิจส่วนตัวกันมาขึ้น เพราะมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ และยังเชื่อว่าตนเองมีศักยภาพมากพอที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง ทำให้หลายคนมุ่งมั่นและเก็บเงิน เพื่อเริ่มต้นลงมืออย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตามสำหรับยุคนี้มีเงินทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องมี ‘แผนการทำธุรกิจ’ ที่ดีด้วย เพราะนอกจากจะช่วยแจกแจงรายละเอียดของธุรกิจที่เราอยากทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และเข้าใจธุรกิจของตัวเองมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อการขอเงินทุนกับสถาบันการเงิน ในกรณีที่เงินทุนหมุนเวียนสะดุดได้อีกต่างหาก ดังนั้นลองมาวางแผนการลงทุนทำธุรกิจด้วยแผนธุรกิจแบบง่ายๆ เพื่อทำให้กิจการของเราไม่สะดุด และไปต่อได้ยาวๆ กันเถอะ!

เริ่มปั้นแบรนด์ให้เป็นรูปเป็นร่างด้วย Business Canvas 9 ข้อ

แน่นอนว่าก่อนเราจะตั้งต้นลงมือทำธุรกิจอะไรสักอย่าง เมื่อมีไอเดียของสินค้าดีๆ แล้ว ควรต่อยอดไอเดียนั้นให้สอดคล้องกับความจริงในตลาดมากขึ้น ซึ่งเราสามารถใช้ Business Canvas หรือโมเดลสำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจมาเป็นแนวทางได้ดังนี้

Customer Segment

 วิเคราะห์ว่าลูกค้าของเราเป็นใคร ซึ่งควรลงรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายให้ลึกที่สุด โดยสามารถสร้าง Persona ที่เป็นบุคลิกลักษณะของกลุ่มเป้าหมายออกมา เพื่อเป็นตัวแทนของลูกค้าในอุดมคติที่วางไว้ ด้วยการตั้งคำถามว่า เขาเป็นใคร เพศอะไร อายุเท่าไหร่ อาชีพอะไร อาศัยอยู่ที่ไหน การใช้ชีวิตเป็นอย่างไร จะซื้อสินค้าของเราเพราะอะไร รวมทั้งใครที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของเขาบ้าง 

Value Propositions

 วิเคราะห์คุณค่าหรือจุดขายของสินค้าเรา ที่แตกต่างจากเจ้าอื่น 

Channels

สำรวจช่องทางการขายของ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

วางแผนธุรกิจแบบมนุษย์เงินเดือน

Customer Relationships

สร้างวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการทำเนื้อหาเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง และกลุ่มเป้าหมายในอนาคตที่อาจจะกลายเป็นมาลูกค้าของเรา รวมทั้งช่องทางหรือวิธีการในการดูแลให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมาที่สุด

Revenue Streams

 วิเคราะห์ที่มาของรายได้ว่าจะมาด้วยวิธีการใดบ้าง เช่น มาจากการขายสินค้าผ่านออนไลน์ ผ่านการวางจำหน่ายหน้าร้าน ผ่านระบบตัวแทน หรือการสมัครสมาชิก 

Key Resource

พิจารณาว่าทรัพยากรหลักในธุรกิจคืออะไร ไม่ว่าจะเป็นแรงงานคน หรือเครื่องจักร เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรนั้นให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

Key Activities 

วิเคราะห์ว่าธุรกิจนี้จะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้สินค้าออกมา

Key Partners

 มองหาพาร์ทเนอร์หลักของธุรกิจ ที่เราจะสามารถหาวัตถุดิบที่ดี ในราคาเหมาะสมได้ 

Cost Structure 

พิจารณาต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ ว่าจะมาจากส่วนไหนบ้าง เพื่อคำนวณว่าเราควรได้รายรับเท่าไร ไม่ให้ขาดทุนนั่นเอง

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก

moneyhub

Pinwaa
นักเขียนผู้เชื่อมั่นในพลังแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสื่อสาร ที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องยากต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการเงินการลงทุนที่มีหลายแง่มุม