fbpx
การบริหาร
อยากบริหารจัดการธุรกิจ SME ให้ไปได้ดี ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งงาน แถมได้ใจลูกค้า มาทางนี้เลย

การเงินที่มีการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้ธุรกิจประสบปัญหาได้ เพียร์ พาวเวอร์ จึงขอยกตัวอย่างการจัดการการเงินผิดวิธี 5 แบบที่ผู้ประกอบการอาจพลาด ดังนี้

  • ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดในการทำธุรกิจ
  • ใช้เงินโดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนแฝงในธุรกิจ เช่น ค่าใบอนุญาตต่างๆ ค่าอุปกรณ์สำนักงานหรือค่าเครื่องจักร เป็นต้น
  • ไม่แยกทรัพย์สินส่วนตัวกับทรัพย์สินบริษัทออกจากกัน
  • จ้างพนักงานที่ไม่มีความถนัดในงานนั้นโดยตรง โดยเฉพาะพนักงานด้านบัญชีและการเงิน ที่ควรเป็นคนที่มีประสบการณ์มาแล้ว
  • ผู้ประกอบการไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่จำเป็น เช่น เช่าออฟฟิศขนาดใหญ่เกินขนาดกิจการหรือจ้างพนักงานเยอะเกินไป

การเงินและการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ธุรกิจ SME สะดุด

การเงิน คือ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญและต้องวางแผนอย่างละเอียด เพราะถ้าการเงินมีการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ธุรกิจประสบปัญหาได้ เพียร์ พาวเวอร์จึงขอยกตัวอย่างการจัดการการเงินที่ผิดวิธี 5 แบบ พร้อมวิธีแก้ไข เพื่อให้ผู้ประกอบการระมัดระวังและวางแผนการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้น

การเงินมีปัญหาเพราะใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดในการทำธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีเงินเก็บ หรือเงินสดส่วนตัวในการลงทุนธุรกิจ การเลือกใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเป็นตัวเลือกไม่เหมาะกับการหาทุน เพราะว่าบัตรเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะขออนุมัติง่ายกว่าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการมักลืมคิดว่าอัตราดอกเบี้ยของการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั้นสูงพอสมควร (สูงสุดถึง 28% ต่อปี)

เพื่อป้องกันปัญหาการเงินนี้ ผู้ประกอบการควรเลือกประเภทสินเชื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกิจการของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น สินเชื่อ เพียร์ พาวเวอร์ เหมาะกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนมาแล้วมากกว่า 2 ปีขึ้นไป และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (uncollateralized loan) เหมาะกับกิจการที่ไม่มีทรัพย์สินหรือที่ดิน

นอกจากนี้ สินเชื่อ เพียร์ พาวเวอร์ ยังเหมาะกับกิจการที่ชอบความรวดเร็ว เนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณาสินเชื่อเพียง 3 วันเท่านั้น ขณะที่สถาบันการเงินทั่วไป ใช้เวลาพิจารณาสินเชื่อราว 30 วัน ส่วนเรื่องการผ่อนชำระจ่ายเงินต้น สามารถจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืน เพียร์ พาวเวอร์ ได้ตามข้อตกลง มีทั้งผ่อนชำระเงินกู้เป็นรายเดือน โดยการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือกำหนดวันผ่อนชำระเงินกู้และเปลี่ยนแปลงวันผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามต้องการ ถ้าไม่อยากผ่อนชำระนาน เมื่อมีเงินก้อนสามารถโปะได้ทันที โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

การเงินบกพร่องเพราะไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนแฝง

ผู้ประกอบการหลายรายพบกับปัญหาทางการเงินเพราะไม่ได้คิดต้นทุนแฝงในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนพนักงาน ค่าใบอนุญาตต่างๆ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าเครื่องจักรและค่าซ่อมบำรุง ค่าจ้างงานบุคคลภายนอก ค่าเดินทางนอกสถานที่ ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เป็นต้นทุนแฝงที่จำเป็นไม่ต่างกับต้นทุนอื่นๆ เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการควรตรวจสอบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายให้ละเอียด พร้อมกับการวางแผนการเงิน และกันเงินบางส่วนไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วย ไม่เช่นนั้น ธุรกิจของเราอาจเกิดสภาวะการเงินบกพร่อง และระบบการทำบัญชีมีปัญหาได้

การเงินติดขัดเพราะไม่แยกสินทรัพย์ส่วนตัวกับบริษัทออกจากกัน

ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยมักมีปัญหาในช่วงแรกของการทำธุรกิจคือ การใช้เงินส่วนตัวและเงินบริษัทปะปนกันโดยไม่แยกบัญชีให้ชัดเจน ผลที่ตามมาคือ ผู้ประกอบการไม่รู้ว่ากำไรและรายจ่ายที่แท้จริงเป็นจำนวนเท่าไร ซึ่งส่งผลต่อเอกสารทางบัญชี และการคำนวณต้นทุนและกำไรที่ผิดพลาดได้ สร้างปัญหาให้กับระบบการเงิน และธุรกิจได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรแยกบัญชีส่วนตัวกับกิจการออกจากกัน เพื่อลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและความซ้ำซ้อนของการทำบัญชี

การเงินถูกใช้กับคนที่ไม่ถูกกับงาน

ปัญหาทางการเงินลักษณะนี้ มักเกิดขึ้นกับธุรกิจครอบครัวเพราะผู้ประกอบการส่วนหนึ่งไว้ใจให้ญาติช่วยดูแลเรื่องการเงินทั้งๆ ที่ญาติก็ไม่ได้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินมาก่อน ทำให้ไม่สามารถบริหารการเงินภายในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการจ้างพนักงานที่ไม่มีความถนัดในงานนั้นโดยตรง ซึ่งทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ วิธีแก้ไขคือ หากผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความสามารถด้านใด ก็ให้เลือกพนักงานที่มีประสบการณ์ตรงและมีความสามารถด้านนั้นมาทำงานแทน เพื่อให้การบริหารการเงินและองค์กรโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพนักงานที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ที่ควรเลือกจากคนมีประสบการณ์แล้วสำหรับบริษัทขนาดเล็ก

การเงินใช้ไปกับค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่จำเป็น

ค่าใช้จ่ายคงที่ คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เพิ่มหรือลดไปตามการผลิต ผู้ประกอบการจะผลิตสินค้ากี่ชิ้น ก็ยังต้องจ่ายต้นทุนนี้ในราคาเท่าเดิม เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น

หากผู้ประกอบการไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่จำเป็น เช่น เช่าออฟฟิศขนาดใหญ่เกินขนาดกิจการ หรือ จ้างพนักงานเยอะเกินไป อาจทำให้รายจ่ายในแต่ละเดือนบานปลายได้ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการควรวางแผนธุรกิจและคิดให้ดีว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่จำเป็นกับธุรกิจและค่าใช้จ่ายอะไรที่สามารถตัดออก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่จำเป็น

การเงิน คือส่วนที่สำคัญของธุรกิจ หากผู้ประกอบการไม่วางแผนการเงิน หรือคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างละเอียด อาจเกิดสภาพการเงินติดขัดได้ โดยเฉพาะเรื่องสินเชื่อ หากผู้ประกอบการเลือกสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ค่าใช้จ่ายในกิจการยิ่งสูงตาม แต่ถ้าผู้ประกอบการสนใจอยากขอสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยเหมาะสมกับกิจการ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา เพียร์ พาวเวอร์ หวังว่าจะเป็นตัวเลือกแรกที่ท่านสนใจนะคะ

 

Lalna W.
Lalna has over 5 years of experience in marketing and business development in financial technology and telecom industry. Her area of expertise spans across digital transformation, change management, online marketing strategy and corporate innovation. She holds MBA degree from Singapore Management University and graduated with a Humanities Degree as a valedictorian from Chulalongkorn University.