Financial Freedom and Fairness

Our mission is to enable financial freedom and fairness

เกี่ยวกับ PeerPower

PeerPower คือผู้ให้บริการตลาดสินเชื่อออนไลน์ในประเทศไทย พันธกิจของเราคือการสร้างความเท่าเทียมทางการเงิน โดยผู้ขอสินเชื่อ SME จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่จูงใจ ทีมผู้ก่อตั้งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ร่วมกันกว่า 4 ทศวรรษ ในสายงานด้านวาณิชธนกิจ, การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยี ทีมงาน PeerPower มีประวัติที่มาและประสบการณ์ที่หลากหลาย วัฒนธรรมองค์กรที่เราให้คุณค่าเหมือนกันคือสิ่งที่ผสานเราไว้เป็นหนึ่งเดียว
แหล่งเงินทุนที่ดีกว่าสำหรับ SME
เราเชื่อว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการเงินได้อย่างเท่าเทียม แพลตฟอร์มของเราจึงเอื้อให้ผู้ขอสินเชื่อที่มีประวัติเครดิตที่ดีได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
สินทรัพย์ประเภทใหม่สำหรับนักลงทุน
เพิ่มศักยภาพในการลงทุนของคุณด้วยสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่ให้ผลตอบแทนรายเดือนและโอกาสกระจายพอร์ตการลงทุนตามระดับความเสี่ยง

สื่อที่พูดถึงเรา

Our first principle is about building a Trusted Platform - and we strive to align our culture, mindset and actions with that. We enable trusted transactions between people and businesses.

With the current economic environment, we believe we can help Borrowers to secure better rates and Investors to achieve better returns. In the longer term, we want to support the ecosystem through partnerships and product extensions.

We believe the world of financial services is moving towards a customer-centric and frictionless one. And we will do our part to make customers’ financial lives Smarter, Better and Faster... because although life isn't fair, hassle-free financial access should be.
จากประสบการณ์ลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ (Online Marketplace Loan) ที่ต่างประเทศ คุณจิมมองเห็นโอกาสของการดำเนินธุรกิจตลาดสินเชื่อออนไลน์ในประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการออกกฎหมายและข้อบังคับของธุรกิจ P2P lending คุณจิมมีวิสัยทัศน์ว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องทำภายใต้กฎหมายที่ถูกต้องและโปร่งใส คุณจิมจึงได้ทำงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็น บริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจ ตลาดสินเชื่อออนไลน์ภายใต้ความควบคุมและดูแลของหน่วยงานรัฐ
วรพล พรวาณิชย์ (จิม), Founder & CEO
Enabling financial freedom and fairness requires a new way of approaching pain-points and gaps in the market today - there are no clear answers. So we focus on creating a work environment where the open exchange ideas are valued. That way we can deliver a product that our users love and trust.
คุณประพัฒน์มีประสบการณ์สั่งสมในสายงานไอที ในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ คุณประพัฒน์ยังได้ร่วมงานกับบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้วิธีการ มุมมองและแนวคิดที่หลากหลายที่สามารถนำมาใช้สร้างและพัฒนาบริษัทสตาร์ทอัพของตนเอง คุณประพัฒน์มุ่งงพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ โดยนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับโลกมาใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มที่มีความเสถียรและน่าเชื่อถือ
ประพัฒน์ ฉันทวศินกุล (คิว), CTO
I was drawn to PeerPower because of the unique business model that I believe is much needed in Thailand. There’s a great culture at PeerPower - we’re a power-packed team of smart and humble people. Everyone’s voice is heard, everyone’s ideas matter.
ก่อนร่วมงานกับ PeerPower คุณกุลนิษฐ์เคยทำงานในบริษัทที่มีพนักงานกว่า 1,000 คน การตัดสินใจร่วมงานกับบริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คนจึงถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเธอ คุณกุลนิษฐ์มองว่าโมเดลธุรกิจของ PeerPower เป็นสิ่งที่น่าสนใจและประเทศไทยมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่ PeerPower นำเสนอ นอกจากนี้คุณกุลนิษฐ์ยังสนใจในวัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน ซึ่ง PeerPower เปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอความคิดเห็นและไอเดีย โดยไม่มีการปิดกั้นใดๆ
กุลนิษฐ์ ทั้งศิริทรัพย์, Business Operations Manager
One in three Thais have some form of financial debt. And this trend is growing for those embarking on their first job. I believe education is at the core of this issue. And I believe there is a better way to enable people to make responsible financial decisions and help them achieve their personal aspirations
คุณลัลนาเรียนจบคณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาเยอรมัน ด้วยความสนใจส่วนตัวในด้านเทคโนโลยีและการตลาด หลังจากเรียนจบเธอได้เริ่มต้นสายงานด้านการตลาดดิจิตอลและได้ต่อยอดในสายงานนี้ โดยคุณลัลนาได้นำ insights ที่ได้เรียนรู้จากการทำการวิจัยการตลาดมาพัฒนาเป็นคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าของ PeerPower
ลัลนา เวทย์วิไล, Marketing Lead

ตำแหน่งที่เปิดรับ

If you enjoy building something that has the potential to grow and outlast you, if you believe that a group of dedicated and passionate individuals can positively impact the world (or at least an industry); this is the place for you.
Why you’ll love it here:
  • First-row view into disrupting finance services
  • Opportunity to work with humble and smart people with diverse experience (previously from Morgan Stanley, Google, Rabbit Finance)
  • Easygoing, energetic, and results-driven culture

Software Engineer
PeerPower is seeking a dynamic Software Engineer to work with us to build our Online Marketplace Lending platform. (more…)

Senior Software Engineer
PeerPower is seeking a dynamic Technical Lead / Senior Software Engineer to work with us to build our Online Marketplace…